Masz pytanie? tel: 733 999 777 e-mail: sklep@koszenasmieci.pl
Charakterystyka podłoży organicznych

Podłożem nazywamy materiał lub mieszankę materiałów gwarantujących jak najlepsze warunku rozwoju dla systemu korzeniowego. Dobre podłoże organiczne powinno spełniać kilka warunków. Przede wszystkim musi być sterylne (wolne od czynników chorobotwórczych, patogenów i nasion chwastów) i standardowe. Ponadto musi mieć niską zawartość składników pokarmowych w stanie wyjściowym, a także odpowiednie właściwości fizyko-chemiczne, czyli dużą pojemność sorpcyjną, wysoką pojemność wodną i powietrzną, łatwą nasiąkliwość i przepuszczalność dla wody oraz małą gęstość.

Podłoże organiczne ma wiele zalet. Jest naturalne i przyjazne dla środowiska, łatwe w utylizacji, w większości łatwo dostępne i tanie (odpady poprodukcyjne takie jak kora, trociny i słoma). Dodatkowo ten rodzaj podłoża nie wymaga tak precyzyjnego nawożenia i nawadniania, jak w przypadku podłoży mineralnych, co umożliwia użycie prostszych i tańszych narzędzi. Zaletą jest również wydzielające się podczas rozkładu mikrobiologicznego podłoża ciepło i CO2.

Do istnych wad podłoża organicznego należy zaliczyć to, że poszczególne partie materiału mogą się między sobą różnić w zależności od sposobu i miejsca ich pozyskania. Ponadto nie zawsze są sterylne. Niektóre podłoża w wyniku rozkładu mikrobiologicznego tracą swoje pierwotne cechy. Właściwości sorpcyjne podłoży utrudniają również precyzyjne nawożenie.

Wyróżniamy osiem tradycyjnych podłoży organicznych. Pierwszym z nich jest torf wysoki. Powstaje na obszarach stale zalanych, głównie z mchu torfowca. Jest sterylny, standardowy, ma niski odczyn (pH 2,5 - 4,5), zawiera małą ilość składników pokarmowych. Ma postać nierozłożonej struktury roślinnej i niemal idealne warunki powietrzno - wodne. Ponadto charakteryzuje się dużą pojemnością sorpcyjną, powoli ulega mineralizacji. Torf wysoki oferowany jest w postaci nieodkwaszonej lub zwapnowanej do pH 6,0 - 6,5.

Następnym podłożem jest torf niski. Powstaje na terenach okresowo zalewanych przez wodę. Ma ziemistą postać i zawiera dużą ilość składników pokarmowych dostępnych dla roślin. Odznacza się dużą pojemnością sorpcyjną i słabymi właściwościami powietrzno - wodnymi. Odczyn torfu niskiego jest bardzo zróżnicowany - od lekko kwaśnego do zasadowego. W ogrodnictwie torf niski stosuje się w mieszankach z korą (jako wypełniacz).

Torf przejściowy ma właściwości pośrednie między wysokim a niskim. Stosowany podobnie jak torf niski, w mieszankach z korą. Ze względu na rabunkową eksploatację torfowisk, wydobycie go budzi istotny sprzeciw środowisk ekologicznych.

Czwartym rodzajem podłoża jest kora pozyskiwana z materiałów odpadowych. Najlepszym podłożem jest kora sosnowa oraz sosnowa z dodatkiem brzozy. Odczyn świeżej kompostowanej kory sosnowej jest lekko kwaśny lub zbliżony do obojętnego. Nie odznacza się właściwościami zakwaszającymi. Ze względu za zawartość fenoli i garbników, kora przed użyciem powinna być kompostowana. Proces ten trwa od 4 do 6 miesięcy. W tym czasie należy dostarczać azot i dbać o stałe uwilgotnienie materiału. Kora ma małą pojemność sorpcyjną i wodną. Sprawdza się jako podłoże samoistne, ale tylko w połączeniu z precyzyjną fetrygacją. Częściej stosowana jako dodatek rozluźniający i poprawiający napowietrzenie podłoży.

Kolejnym materiałem organicznym są trociny uzyskiwane z drzew iglastych. Najczęściej używane są jako składnik mieszanek z torfem wysokim i korą (tradycyjne podłoże dla roślin kwasolubnych). Trociny poprawiają właściwości chemiczne i fizyczne podłoży. Podobnie jak kora wymagają kompostowania, ze względu na potencjalną zawartość szkodliwych substancji.

Następnym materiałem wykorzystywanym w podłożach jest włókno drzewne, najlepiej świeże drewno sosnowe lub odpady z jego obróbki. Jest to produkt sterylny i ekologiczny. Odznacza się wysoką pojemnością powietrzną i niską pojemnością wodną. Z włókna drzewnego produkuje się maty wykorzystywane przy uprawie ogórka i pomidora.

Oprócz włókna drzewnego wykorzystujemy też włókno kokosowe, powstałe z włókien orzecha kokosowego. Może być stosowane jako podłoże samoistne lub jako dodatek do mieszanek. Charakteryzuje się dobrymi właściwościami powietrzno - wodnymi. Ulega biodegradacji.

Ostatnim podłożem jest słoma twarda - pszenna, żytnia i rzepakowa. Ważne jest, aby nie zawierała pozostałości chemicznych środków ochrony roślin. Słomę wykorzystujemy w uprawie szklarniowej i tunelowej. Należy pamiętać, że po dostarczeniu azotu następuje gwałtowna mineralizacja z wydzieleniem ciepła i CO2.

Podłoża organiczne mają wiele zalet, dlatego są często wybierane pod uprawę różnych gatunków roślin.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl