Masz pytanie? tel: 733 999 777 e-mail: sklep@koszenasmieci.pl
Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie – podstawowe zagadnienia prawne

Przedsiębiorcy zajmujący się profesjonalnie gospodarowaniem odpadami, jak również ci, którzy wskutek wykonywanej działalności gospodarczej wytwarzają odpady zobligowani są do wypełniania sporej liczby obowiązków, wynikających z przepisów obszernej gałęzi prawa, jaką jest prawo ochrony środowiska. Normy prawne wynikające z przedmiotowych przepisów nakładają obowiązki w bardzo szerokim zakresie, regulując przy tym obszar określany w języku prawniczym, jako gospodarka odpadami.

Głównym aktem normatywnym w przedmiotowym zakresie jest ustawa o odpadach, której przepisy określają możliwości i ograniczenia w obszarach, które można streścić, jako wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów. Każdy z przedsiębiorców, planujący prowadzić działalność w powyższym zakresie winien zatem dokonać analizy w kierunku konieczności wypełniania obowiązków wynikających z powołanej wyżej ustawy o odpadach. Jest to szczególnie ważne, gdyż w obecnie obowiązującym porządku prawnym brak realizacji, któregoś z obowiązków w zakresie, w jakim prawo normuje aspekty gospodarki odpadami, zagrożone jest administracyjną karą pieniężną w wysokości do miliona złotych. Wiedzieć zatem należy, iż niemal każda z działalności związanych z profesjonalnym gospodarowaniem odpadami objęta jest obowiązkiem uzyskania odpowiedniego aktu reglamentacyjnego. Są to głównie akty wydawane w postaci zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jak również pozwoleń na wytwarzanie odpadów. Pamiętać przy tym warto, iż o ile w języku potocznym oba te określenia (zezwolenie i pozwolenie) wydają się mieć znaczenie synonimiczne, o tyle w języku prawnym ich znaczenia nie są tożsame.

Odpady, których gospodarką zajmuje się przedsiębiorca winny być również w sposób kompleksowy ewidencjonowane. W skład ewidencji odpadów wchodzą z reguły dwa dokumenty - karta ewidencji odpadów oraz karta przekazania odpadów. Na podstawie realizowanego obowiązku ewidencyjnego przedsiębiorca zobligowany został również do sporządzenia i przekazania właściwemu miejscowo marszałkowi województwa zbiorczych zestawień danych o odpadach. Jak więc widać obowiązków nałożonych na podmioty zajmujące się gospodarką odpadami, czy to w sposób zamierzony, czy wskutek działalności produkcyjnej, w ramach której powstają odpady, jest bardzo dużo. Powyżej przedstawiono jedynie część z nich. Stanowią one esencje szerokiego zakresu regulującego obszar prawny, jakim jest gospodarka odpadami. Warto zatem, by przedsiębiorca, chcący wypełniać nałożone na niego obowiązki zapoznał się z ustawą o odpadach.

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl