Masz pytanie? tel: 733 888 555 e-mail: sklep@higieniczny.pl
Jak segregować śmieci?

Od 1 lipca 2017 roku segregowanie śmieci na terenie całego kraju funkcjonuje na zasadach Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO). Segregacja śmieci oparta na nowych regułach ma przyczynić się do zwiększenia dochodów gmin ze sprzedaży surowców wtórnych i zwiększyć poziom recyklingu w Polsce. Według badań wykonanych w 2015 roku recyklingowi poddawanych jest ok. 26% śmieci. Odsetek ten stopniowo rośnie, choć w innych krajach UE sięga nawet 50%.

Nowe frakcje odpadów

Jedną z podstawowych nowości WSSO jest wprowadzenie nowych rodzajów frakcji odpadów. Aktualnie, segregowanie śmieci oparte jest na takich frakcjach jak szkło, metale i tworzywa sztuczne, papier oraz odpady ulegające biodegradacji. Segregacja śmieci odbywa się w odpowiednio oznakowanych pojemnikach, które swoimi kolorami odpowiadają danej frakcji odpadów. Przedstawia się to następująco:

 • Szkło – pojemnik zielony,
 • Papier – pojemnik niebieski,
 • Metale i tworzywa sztuczne – pojemnik żółty,
 • Odpady BIO – pojemnik brązowy.

W przypadku segregacji szkła, możliwe jest także wyróżnienie kontenerów na szkło bezbarwne (pojemnik biały) i szkło kolorowe (pojemnik zielony). Co istotne, przestało funkcjonować segregowanie śmieci w oparciu o podział na odpady „suche” i „mokre”. Niewielka część gmin korzystała z takiej opcji, teraz jednak jest to niemożliwe.

Segregacja odpadów wiąże się z koniecznością wcześniejszego (w warunkach domowych) prowadzenia segregacji. Po stronie obywateli leży obowiązek oceny, jakiego rodzaju odpady kwalifikują się do umieszczenia w odpowiednim kontenerze. Ministerstwo Środowiska wskazało, jakiego rodzaju śmieci powinny być wrzucane do określonych pojemników.

segregacja śmieci

Papier

Umieszczamy:

 • Opakowania z tektury i papieru,
 • Czasopisma, gazety, ulotki,
 • Papier biurowy,
 • Zeszyty,

Nie umieszczamy:

 • Odpady higieniczne, takie jak np. ręczniki papierowe, zużyte chusteczki,
 • Kartony po napojach i mleku,
 • Papier lakierowany i powleczony folią,
 • Zanieczyszczony papier,
 • Papierowe worki po nawozach i materiałach budowlanych.

Szkło

Umieszczamy:

 • Butelki,
 • Słoiki,
 • Szklane opakowania po kosmetykach

Nie umieszczamy:

 • Doniczki, ceramika, porcelana,
 • Szkło żaroodporne oraz okularowe,
 • Znicze z woskiem,
 • Świetlówki, żarówki, reflektory,
 • Opakowania po rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, lekach,
 • Szyby i lustra.

Metale i tworzywa sztuczne

Umieszczamy:

 • Plastikowe butelki,
 • Kapsle, zakrętki od słoików, nakrętki,
 • Plastikowe opakowania, worki foliowe, torebki,
 • Kartony (po mleku czy sokach),
 • Puszki po żywności,
 • Opakowania po środkach czystości i kosmetykach,
 • Folia aluminiowa.

Nie umieszczamy:

 • Zużyte akumulatory i baterie,
 • Opakowania po farbach, olejach i lakierach,
 • Opakowania po lekach,
 • Części samochodowe,
 • Zużyty sprzęt elektroniczny, plastikowe zabawki.

BIO

Umieszczamy:

 • Resztki jedzenia,
 • Kora drzew, trociny,
 • Liście, kwiaty, skoszona trawa,
 • Gałęzie drzew i krzewów,
 • Odpadki owocowe i warzywne.

Nie umieszczamy:

 • Kamienie i ziemia,
 • Olej jadalny,
 • Płyty pilśniowe i wiórowe,
 • Popiół z węgla kamiennego,
 • Impregnowane drewno,
 • Kości, odchody zwierząt.

Segregacja śmieci pozostałych, jeżeli tylko nie są one odpadami niebezpiecznymi, odbywa się poprzez wrzucenie ich do pojemników oznaczonych jako odpady zmieszane. Niemniej i tutaj nie wrzucamy takich odpadów jak zużyte opony, odpady budowlane, sprzęt elektroniczny i AGD, odpady wielkogabarytowe (np. meble), czy też przeterminowane leki i chemikalia. Segregowanie śmieci niebezpiecznych i nie nadających się do umieszczania w kontenerach odbywa się poprzez oddawanie ich do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Wyjątkiem są tutaj przeterminowane leki, które należy oddać do apteki wyposażonej we właściwy do tego celu pojemnik.

Ponadto, segregacja odpadów problemowych może być dodatkowo wspierana przez gminę poprzez ich odbiór bezpośrednio z gospodarstw domowych. Dotyczy to takich odpadów jak styropian, oleje, papa, czy też szkło okienne i popiół z palenisk.

Gminy miały obowiązek odpowiedniego oznakowania pojemników na śmieci w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów, a do 30 czerwca 2022 roku zobowiązane są do wymiany kontenerów na pojemniki o stosownych kolorach.

Dlaczego segregacja odpadów jest tak istotna?

Segregacja śmieci jest niezbędna z kilku powodów. Przede wszystkim, segregacja odpadów pozwala na uniknięcie zanieczyszczenia nadających się do recyklingu surowców. Odpady zanieczyszczone dodatkowo niszczą odpady czyste, które z tego powodu nie będą już nadawały się do ponownego wykorzystania. Umieszczanie zatem odpadów zdatnych do przetworzenia  w odpowiednich kontenerach gwarantuje ich zabezpieczenie i odzyskanie. Gdyby nie segregacja śmieci, odzyskiwanie surowców wiązałoby się z wysokimi kosztami i znacznie niższym współczynnikiem recyklingu.

Segregowanie śmieci zwiększa również dochód własny gmin, bowiem surowiec segregowany posiada większą wartość niż odpad zmieszany. Przekłada się to również na potencjalnie niższe koszty wywozu śmieci ponoszone przez mieszkańców.

Segregacja odpadów to jednak przede wszystkim wymierna korzyść dla środowiska naturalnego. Segregowanie śmieci pozwala na zmniejszenie poziomu emisji spalin i zmniejsza wydzielanie szkodliwych substancji do środowiska. Dzięki 59 kilogramom makulatury możliwe jest uratowanie jednego drzewa, natomiast butelki plastikowe umożliwiają syntezę włókien wykorzystywanych do produkcji  odzieży (np. polar). Segregacja odpadów wpływa również na ograniczenie zużycia surowców nieodnawialnych, takich jak np. metale.

Jak ułatwić sobie segregację odpadów? Poznaj naszą kolekcję koszy do segregacji śmieci!

Stojaki na worki do segregacji śmieci

stojaki na worki na śmieci

Kosze do segregacji śmieci z uchylnymi kolorowymi pokrywami

kosze do segregacji z kolorowymi pokrywami

Kosz dwukomorowy do segregacji śmieci

Kosz dwukomorowy do segregacji śmieci

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl