Masz pytanie? tel: 733 888 555 e-mail: sklep@higieniczny.pl
Jak i gdzie zgłosić dzikie wysypisko śmieci?

Słowem wstępu…
Coraz częściej jesteśmy atakowani sloganami i hasłami mającymi na celu przybliżać nam zagadnienia związane z ochroną środowiska. W związku z postępem technologicznym, wzrostem ilości fabryk, wzmożonym ruchem samochodowym pojawia się problem nie tylko zanieczyszczonego środowiska ale również ogromnej masy śmieci. Jak zaradzić temu problemowi? Jak skutecznie walczyć z niechcianym nadmiarem odpadów lub jak tą nadwyżkę pozytywnie wykorzystać? O tym dowiemy się czytając poniższy artykuł.

„Śmiecimy – płacimy”
W XXI wieku możemy zauważyć ogromny wzrost ilości śmieci w porównaniu z wcześniejszymi latami, dlatego nie bez powodu rząd nakłada na swoje podlegle jednostki i tym samym nas samych wiele obowiązków mających na celu kształtować w nas odpowiednie postawy proekologiczne.
Coraz więcej konsumujemy co prowadzi do wzrostu ilości odpadów. Nie jest to pozytywne zjawisko, ale możemy zauważyć, że dziś bardziej opłacalny jest zakup nowej rzeczy niż jej naprawa, co równocześnie przyczynia się do zwiększenia masy odpadów (szczególnie wielkogabarytowych).
W związku z wejściem w życie ustawy o odpadach i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są dbania o środowisko naturalne m. in. poprzez właściwą segregacje śmieci. Jednostki samorządu terytorialnego tj. gminy na mocy podjętych przez siebie uchwał zobowiązują wszystkich mieszkańców do dokonywania opłat związanych z odbiorem i zagospodarowaniem śmieci. Naszym obowiązkiem jest zaopatrzyć się w worki lub kosze prawidłowo oznakowane i oddawać zgromadzone odpady zgodnie z przyjętym w danej jednostce harmonogramem.

Od czego zależy wysokość opłaty śmieciowej?
Przede wszystkim od tego jaką metodę wyliczania opłaty przyjęła dana jednostka oraz od tego czy segregujemy nasze odpady czy też nie. Ci, którzy deklarują segregację mogą liczyć na mniejsze opłaty.

Nowy system segregacji WSSO
Od lipca 2017 na terenie naszego kraju obowiązuje wspólny system segregacji odpadów określany jako WSSO. Odpady dzielimy na cztery frakcje: szkło kolorowe –zielony pojemnik/worek, szkło bezbarwne – biały pojemnik/worek, metale i tworzywa sztuczne – żółty pojemnik/worek, papier - niebieski pojemnik/worek – a do brązowego worka/pojemnika przekazujemy odpady, które ulegają biodegradacji.
Cześć z mieszkańców nie przykłada jednak uwagi do segregacji odpadów a tym samym ochrony środowiska. Wyrzuca śmieci do lasów, potoków czy na tereny niezamieszkałe tworząc tym samym tzw. dzikie wysypiska. Są to miejsca gdzie nielegalnie składowane są odpady. Wpływają one negatywnie nie tylko na środowisko ale również na człowieka: powodują skażenie wód, powietrza, mogą wywołać zagrożenie pożarowe czy też choroby wśród dzikich zwierząt ale również ludzi. Za ich likwidacje odpowiadają gminy na terenie których powstały. To na nich ciąży obowiązek dbania o środowisko, który wynika z przepisów ustawy o odpadach i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Jak zgłosić istnienie dzikiego wysypiska?
W tym celu należy udać się do wójta lub burmistrza gminy na terenie, której składowane są nielegalnie odpady. Jeśli stwierdzi, że są one składowane niezgodnie z prawem, w drodze decyzji nakazuje ich usunięcie. Jeśli dzikie wysypisko powstaje na terenie publicznym za jego likwidację odpowiada gmina, na własny koszt. Właściciel posesji na terenie której znajduje się wysypisko otrzyma nakaz usunięcia odpadów i musi się z tego zadania bezwzględnie wywiązać. W przeciwnym razie egzekucją tego obowiązku zajmie się policja lub straż miejska jeśli działa na terenie gminy. Za nieprzestrzeganie przepisów i składowanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych grozi zgodnie z kodeksem karnym kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jak zatem postępować z odpadami?
Przede wszystkim zacznijmy od podstaw. Zaopatrzmy się w worki lub specjalne kosze, które umożliwią nam segregację już u źródła. Jeśli mamy tylko możliwość oddzielajmy elementy plastikowe od szklanych itp. Pamiętajmy, że szkło, papier czy metal można poddać recyklingowi i tym samym otrzymać nowy i równie wartościowy przedmiot (z 35 szt. butelek PET, które mogą się rozkładać nawet 500 lat a poddanych recyklingowi jesteśmy w stanie wyprodukować jedną bluzę polarową).

Co z odpadami wielkogabarytowymi do których możemy zaliczyć np. meble, odpady remontowe, części samochodowe czy grzejniki?
Aby z łatwością się ich pozbyć sprawdźmy w gminie harmonogram odbioru odpadów. Kilka razy do roku zbiórka odpadów odbywa się wprost spod naszego domu. Jeśli przegapimy termin nie musimy się o nic martwić. Gmina ma zapewnić nam ich odbiór stacjonarnie w tzw. PSZOK-ach czyli punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Możemy tam sami dostarczyć wszystkie odpady, które nie są przyjmowane w sposobów standardowy a ich właściwy zagospodarowaniem zajmą się pracownicy PSZOK.

Jeśli mamy jakieś pytania lub wątpliwości zasięgnijmy w porady w naszych gminach a pracownicy zajmujący się gospodarką odpadami z pewnością udzielą nam stosowanych informacji.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl